Birds on Electrogrid

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Naujienos

Kaip sekėsi paprastiesiems pelėsakaliams perėti 2018 metais?

Kaip sekėsi paprastiesiems pelėsakaliams perėti 2018 metais?

Pagaliau visi 500 inkilų paprastiesiems pelėsakaliams atsidūrė jiems skirtose vietose ant aukštos įtampos atramų visoje Lietuvos teritorijoje. Lietuvos ornitologų draugijos tyrėjai patikrino visus inkilus iškeltus iki perėjimo sezono pradžios. Ir vėl galime pasakyti, kad pasiektas naujas inkilų užimtumo rekordas. 

Plačiau

BirdLife atstovai apžiūrėjo projekto teritoriją šalia Kretuono ežero

BirdLife atstovai apžiūrėjo projekto teritoriją šalia Kretuono ežero

Š.m. liepos 24-26 dienomis Lietuvoje lankėsi tarptautinės paukščių apsaugos organizacijos – Birdlife International, Europos ir Centrinės Azijos biuro atstovai.  Nuo 1994 m. Lietuvos ornitologų draugija Lietuvoje atstovauja Birdlife International asocijuoto partnerio teisėmis, aktyviai prisideda prie Birdlife organizuojamų iniciatyvų bei politikos formavimo.

Plačiau

Projektas pratęstas iki š.m gruodžio pabaigos

Projektas pratęstas iki š.m gruodžio pabaigos

Bendrai su AB „Litgrid“ vykdomo ES aplinkos finansinės programos LIFE+ finansuojamo projekto „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“, Nr. LIFE13 BIO/LT/001303 įgyvendinimo laikotarpis, gavus Europos Komisijos pritarimą, pratęstas penkiems mėnesiams, projekto pabaiga - 2018 m. gruodžio 31 d.
 
 
 

Plačiau

Vilniuje vyko tarptautinis seminaras “Paukščių apsaugos priemonės ir patirtys elektros perdavimo tinkluose”

Vilniuje vyko tarptautinis seminaras “Paukščių apsaugos priemonės ir patirtys elektros perdavimo tinkluose”

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su vieninteliu Lietuvoje elektros tinklų operatoriumi AB „Litgrid“ birželio 28-29 dienomis organizavo tarptautinį seminarą “Paukščių apsaugos priemonės ir patirtys elektros perdavimo tinkluose”, kurio tikslas – pristatyti nacionalinius pasiekimus bei pasidalinti tarptautine patirtimi mažinant paukščių žūtis elektros tinkluose. Renginyje be LOD atstovų dalyvavo ir patirtimi dalinosi Portugalijos, Bulgarijos, Belgijos, Vokietijos, Švedijos, Baltarusijos ir kitų Europos šalių įvairiose institucijose dirbantys ornitologai, elektros tinklų operatoriai, paukščių apsaugos priemonių gamintojai. Šis seminaras – viena iš ES LIFE+ programos finansuojamo projekto  „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ baigiamųjų veiklų. Projektas baigiasi šiemet, todėl tai buvo puiki galimybė tarptautinę auditoriją supažindinti su realiais jo pasiekimais bei pasidalinti Lietuvoje įgyta patirtimi.

Plačiau

Tarptautiniame seminare bus aptariami paukščių apsaugos gerinimo elektros perdavimo tinkluose klausimai

Tarptautiniame seminare bus aptariami paukščių apsaugos gerinimo elektros perdavimo tinkluose klausimai

Lietuvos ornitologų draugija kartu su vieninteliu Lietuvoje elektros tinklų operatoriumi AB „Litgrid“ birželio 28-29 dienomis organizuoja tarptautinį seminarą “Paukščių apsaugos priemonės ir patirtys elektros perdavimo tinkluose”, kurio tikslas – pristatyti nacionalinius pasiekimus bei pasidalinti tarptautine patirtimi mažinant paukščių žūtis elektros tinkluose. Renginyje dalyvaus ir patirtimi dalinsis Portugalijos, Bulgarijos, Belgijos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų Europos šalių elektros perdavimo tinklų operatoriai, paukščių apsaugos priemonių gamintojai, ornitologai ir mokslininkai.

Plačiau

LOD svečiavosi LRT laidoje „Laba diena Lietuva“

LOD svečiavosi LRT laidoje „Laba diena Lietuva“

Lietuvos televizijoje (LRT) laidoje „Laba diena Lietuva“ buvo parodytas visuomenei reportažas apie vieną iš projekto „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ veiklų, skirtų pelėsakalių populiacijai pagerinti. 

LOD darbuotojas ornitologas Marius Karlonas papasakojo apie retuosius paukščius, inkilus skirtus pelėsakalių populiacijai pagausinti, tai pat pristatė  paukščių apsaugos priemones, kurios diegiamos aukštosios įtampos oro linijų tinkle.

 

Plačiau

Įvyko ketvirtasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

Įvyko ketvirtasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

2018 m. gegužės 29 d. Vilniuje įvyko ketvirtasis projekto stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo projekto partnerių – LOD ir AB „Litgrid“, bei LR Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir AB „Elektros skirstomųjų tinklų“ atstovai.
 
Posėdžio metu buvo pristatyta projekto veiklų įgyvendinimo pažanga, 2017 m. projekto veiklų monitoringo ataskaitą pristatė projekto asistentas LOD direktorius Liutauras Raudonikis ir projekto vadovė Justina Liaudanskytė-Mažulė, projekto apsaugos veiklų 2017 m. veiksmingumo stebėsenos rezultatai. Projekto apsaugos veiklų 2017 m. veiksmingumo, žuvusių paukščių po aukštos įtampos elektros laidais, gandrų mirtingumo nuo elektros iškrovos ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų stebėsenos rezultatus pristatė projekto biologas-ekspertas Marius Karlonas, o pelėsakalių perėjimo užimtumo ir sėkmingumo ant aukštos įtampos elektros oro perdavimo linijų atramų duomenis – projekto biologas-ekspertas Julius Morkūnas.

Plačiau

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.